• Kinderwens
 • Zwanger
 • Baby
 • Peuter
 • Basisschoolkind
 • Puber
 • Jongvolwassene
Home  > 

Portal-Cursussen-Slochteren

Cursussen

Overzicht van cursussen. Specifiek voor (aankomende) ouders/opvoeders en/of kinderen worden verschillende cursussen georganiseerd. Wij wijzen u graag op het volgende aanbod:

 

GGD Groningen

 

MEE Groningen

Alle cursussen bij MEE Groningen zijn gratis.


Onderwijsbegeleiding Slochteren

Alle trainingen en cursussen bij Onderwijsbegeleiding Slochteren zijn gratis. Neem voor meer informatie over de voorwaarden contact op met Nora ten Raa (0598-425780, ntenraa@slochteren.nl) of Astrid Hermans (0598-425781, ahermans@slochteren.nl) van de gemeente Slochteren.

 • Beter omgaan met angst (BOA): cursus waarin kinderen tussen 9-12 jaar vaardigheden leren om situaties die angst opleveren te herkennen en op te lossen.
 • Opvoeden & Zo: een praktische cursus voor ouders/opvoeders gericht op alledaagse opvoedingssituaties.
 • Training scheidingskinderen: praat- en doegroep voor kinderen tussen 8-12 jaar die moeite hebben met de scheiding van hun ouders/opvoeders.
 • Training sociale weerbaarheid: in deze training leren kinderen tussen 9-12 jaar vaardigheden waarmee zij zich beter staande kunnen houden in de omgang met anderen.

 

FIOM Groningen

 • Cursus voor ouders van adoptiekinderen in de basisschoolleeftijd. De cursus omvat negen wekelijkse bijeenkomsten, dinsdag van 20.00 - 22.00 uur. De cursus is een gezamenlijk aanbod van GGZ Jeugd Drenthe en Fiom bureau Groningen en wordt om het jaar aangeboden. De cursusleiding bestaat uit een maatschappelijk werker van de Fiom en de aandachtsfunctionaris adoptie van de GGZ Jeugd Drenthe. De eerstvolgende cursus start in het najaar van 2012.
 • De Fiom organiseert nog meer activiteiten, bijvoorbeeld gespreksgroepen voor mensen die ongewild kinderloos zijn en voor geadopteerden. 

 

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN)

De onderstaande cursussen van VNN zijn gratis.

 

Kindercoaching in Praktijk

Kindercoaching in Praktijk biedt hulp aan kinderen en pubers met onder andere leerproblemen, gedragsproblemen en/of emotionele problemen. Zie voor het onderzicht van trainingen en begeleiding www.kindercoachinginpraktijk.nl.

 

Wel-ja Training

Wel-ja Training biedt cursussen, training, begeleiding en coaching voor kinderen, ouders en professionals in het welzijnswerk.

 • KIES-training Training voor kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar waarvan de ouders zijn gescheiden.
 • Rots & water Weerbaarheidsprogramma voor kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar.

 

Wijs Weerbaar Noord-Nederland

Marieke van Veen van Wijs Weerbaar verzorgt sinds 1985 workshops, weerbaarheidstrainingen, zelfverdediging en trainingen 'rots en water' in het onderwijs, de zorg en het welzijnswerk. Zie voor een actueel overzicht van cursussen www.wijsweerbaar.nl.

 

Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!

Nieuws

Oproep meningokokkenprik voor alle 14- tot 18-jarigen

Alle 14- tot 18-jarigen krijgen volgend jaar een oproep om zich te laten inenten tegen   meningokokken . Dat is  nodig omdat steeds meer mensen een infectie oplopen door meningokokken type W.
Lees meer »

Geld nodig voor school- of reiskosten?

Het Provinciaal Groninger Studiefonds kan u misschien helpen!
Lees meer »