Steeds meer middelbare scholen voeren een strenger beleid rond roken, alcohol en drugs. Dat blijkt uit een onderzoek van kennisinstituut Trimbos.

" /> Portal-Nieuws detail Slochteren - Centrum voor Jeugd en Gezin Slochteren : Portal
  • Kinderwens
  • Zwanger
  • Baby
  • Peuter
  • Basisschoolkind
  • Puber
  • Jongvolwassene

Scholen steeds strenger over roken en alcohol

Steeds meer middelbare scholen voeren een strenger beleid rond roken, alcohol en drugs. Dat blijkt uit een onderzoek van kennisinstituut Trimbos.

Sinds 2003 onderzoekt Trimbos elke vier jaar het beleid van scholen op het gebied van roken, alcohol en drugs. Trimbos heeft nu de situatie van 2015 vergeleken met die van 2011 en 2007.  

Strengere regels 

In 2011 was alcohol drinken tijdens schoolse activiteiten op twee van de vijf scholen verboden. Vier jaar later verbieden bijna alle scholen dit. Ook bij roken zijn de regels aangescherpt. In 2011 was het nog bij ruim een kwart van de scholen nergens op het schoolterrein toegestaan voor leerlingen om te roken, in 2015 was dit meer dan verdubbeld. 

Vaker straffen 

Scholen hebben niet alleen hun regels over middelengebruik aangescherpt. Ze leggen ook vaker straffen op bij een eerste overtreding van de regels. Bijvoorbeeld voor- of nablijven of een schorsing.  

Steeds meer voorlichting 

Meer scholen zijn aandacht gaan besteden aan alcoholpreventie in lespakketten, projecten of themadagen. Het percentage scholen dat voorlichting over alcohol aan leerlingen geeft, steeg van 60 procent in 2007 naar 80 procent in 2015. Ook zijn scholen tussen 2007 en 2015 vaker ouderavonden over alcohol en roken gaan aanbieden. 

Verbeterpunten 

Het Trimbos-instituut ziet nog wel verbeterpunten voor de toekomst. Een derde van de scholen geeft aan dat de kennis en vaardigheden voor het signaleren, bespreken en doorverwijzen van problematisch middelengebruik onvoldoende aanwezig zijn. Verder is het percentage scholen dat schoolpreventie met betrekking tot tabak, alcohol en drugs ook echt heeft vastgelegd in officieel beleid, de afgelopen jaren weinig veranderd. 

Bekijk het Trimbos-factsheet over rook-, alcohol- en drugsbeleid op scholen. 


Bron: Trimbos

Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!