• Kinderwens
  • Zwanger
  • Baby
  • Peuter
  • Basisschoolkind
  • Puber
  • Jongvolwassene

Geld nodig voor school- of reiskosten?

Het Provinciaal Groninger Studiefonds kan u misschien helpen!

Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt bijdragen in de schoolkosten, studiekosten en reiskosten aan inwoners van de provincie Groningen:

  • die zelf een opleiding (willen) volgen of kinderen hebben die het voortgezet onderwijs, een beroepsopleiding of een studie volgen;
  • die in 2010 een gezinsinkomen rond het minimum hadden;
  • die geen recht hebben op een bijdrage voor één van de genoemde kosten van een andere instantie (bijvoorbeeld de Dienst Uitvoering Onderwijs, het UWV WERKbedrijf of de stichting voor vluchteling-studenten UAF).

Kijk voor meer informatie op www.studiefondsgroningen.nl of bel met 050 - 31 64 321 of 050 - 31 64 972.

Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!